telefoonnr Movementlogo_Movement doorzichtig

Crisisbeheersing | Crisismanagement | Interim-management

 

Een crisis ontstaat altijd als u er niet op rekent. Het doorbreekt uw normale bedrijfsvoering. Snel en adequaat moeten er beslissingen worden genomen die verstrekkende effecten kunnen hebben.

Hoe doet u dat? Met welke team doet u dat? Welke andere partners maken deel uit van uw tijdelijke “crisiswereld”? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie is leidend in de communicatie? etc.

Adviesbureau Movement ondersteunt u in uw voorbereidings- en daadwerkelijke actiefase. Er zijn veel zaken die vooraf al opgepakt en georganiseerd kunnen worden. Opleidingen, trainingen, oefeningen en interim-management maken deel uit van het totale pakket welke adviesbureau Movement u aan kan bieden.


 

Opleidingen/Trainingen/Workshops

Op basis van uw leervraag zullen wij een concreet aanbod aanbieden. Wij laten ons hierin leiden door de omgeving waarin u werkt en de hedendaagse stand van zaken ten aanzien van crisisbeheersing/crisismanagement. Voor ons is het van belang dat het een pragmatisch en herkenbaar produkt is waar u zich volledig in herkent. Maatwerk dus!

Oefeningen

Omdat een crisis niet voorspelbaar is zal het geleerde in de praktijk geoefend moeten worden. U krijgt een herkenbaar en reëel scenario voorgelegd. Alle ingrediënten die zich in de daadwerkelijke praktijk kunnen voordoen zullen u in de casus worden voorgelegd. Zowel de regie, het tegenspel als ook het observeren van de oefening zal door ons worden verzorgd. Voor deze diverse rollen maken wij gebruik van een groot netwerk van professionele en uit de praktijk afkomstige (oud-) functionarissen.

Interim management

Op basis van de vele jaren ervaring in diverse functies (lijn-, management, staf- en projectfuncties) kunnen wij u helpen om voor een periode in uw organisatie de nodige activiteiten te verrichten. Een grondige en snelle analyse zal eerst worden uitgevoerd zodat in samenwerking met u/het team een plan van aanpak kan worden opgesteld aan de hand waarvan de werkzaamheden worden uitgevoerd en de gestelde doelen zullen worden behaald.